KRISTIANSAND: Dermed er KUP i stand til å videregøre tiltak blant unge tilknyttet voldelige og rasistiske miljøer i Kristiansand. KUP er en diakonal virksomhet som drives av menighetene i Kristiansand domprosti i samarbeid med Agder krets av Norges KFUK/M.Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og fortidsminner. 14 millioner kronene er gitt til 63 prosjekter i år.