KRISTIANSAND: Læreren er i tillegg dømt for andre seksuelle overgrep mot jenta og hennes to år yngre søster.

Overgrepene fant sted i et muslimsk trossamfunn i på Sørlandet over en periode på noen måneder i fjor høst og frem til jul. Jentene deltok i undervisning i arabisk og i trosspørsmål sammen med flere andre barn på samme alder. Undervisningen foregikk lørdager og søndager og kom i tillegg til vanlig skolegang.

Den tiltalte læreren har bagatellisert det som har skjedd, og at det nærmest var et hendelig uhell at den ene jenta kom til å berøre hans kjønnsorgan etter et toalettbesøk. Selv har den tiltalte hevdet at barna er brukt som et redskap for å kompromittere ham, og at anmeldelsen om seksuelle overgrep er en hevnaksjon fra foreldrenes side.

Retten har sett helt bort fra denne forklaringen, og lagt til grunn det retten kaller for troverdige.

– De har satt ord på opplevelser og lirer ikke av seg en lært lekse, skriver retten i sine domspremisser.

Den domfelte må betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til hvert av barna, og er fradømt retten til å ha stilling eller utøve virksomhet som innebærer kontakt med andre barn og unge bortsett fra egne barn.