Kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes, Thor-Erling Fosse Engemyr, utfordrer nabokommunene til vaksinekonkurranse. Kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes, Thor-Erling Fosse Engemyr, utfordrer nabokommunene til vaksinekonkurranse. Foto: Kristin Ellefsen

Lille­sand med vaksine­utford­ring til nabokom­munene

Det har vist seg at det er vanskelig å få kontakt med og vaksinert gruppen mellom 18 og 24 år. Nå tyr kommuneoverlegen i Lillesand til nye virkemidler, og utfordrer nabokommunene til vaksinekonkurranse.