Betania-menig­heten avlyste sitt eget møte sist søndag