Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd. Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Jacob J. Buchard

Disse tilta­kene gjelder i Kristiansand nå

Kristiansand kommune strammer inn igjen og iverksetter lokale tiltak i to uker. Det bestemte et enstemmig formannskap fredag formiddag.

KRISTIANSAND: – Da oppfatter jeg at vi har et enstemmig vedtak, sa ordfører Jan Oddvar Skisland etter en kort runde om den nye forskriften.

Før møtet hadde kommunedirektør Camilla Dunsæd fortalt til Fædrelandsvennen at det er to tiltak som nå innføres.

Det ene er å forskriftsfeste den nasjonale anbefalingen om maksimalt fem gjester i private hjem. Det vil si at det blir forbud mot flere enn fem gjester i hjemmene.

Dette vil altså si at politiet kan straffeforfølge dem som bryter den nye lokale forskriften.

– Når det drives smittesporing, så er det i private hjem og i forbindelse med private sammenkomster at smitten foregår. Derfor målretter vi tiltakene for å treffe akkurat inn i dette, forklarte Dunsæd.

Bakgrunnen er den økende smittetrenden i kommunen de siste par ukene. Det er det muterte viruset om dominerer, og det er også bekymring for en økning i ukjent smittevei.

Vis fakta ↓
Dette er tiltakene i ny forskrift
Vis fakta ↓
Disse nasjonale rådene gjelder nå

Munnbind

Politikerne understreker også viktigheten av bruk av munnbind gjennom følgende formulering.

«Kristiansand kommune mener at munnbind skal benyttes i det offentlige rom innendørs, der 1 meter avstand ikke kan overholdes. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.»

– Vi ønsker å minne byens befolkning om at det skal brukes munnbind i Kristiansand – i tråd med nasjonale anbefalinger, kommenterer Camilla Dunsæd.

– Det er for å tydeliggjøre den nasjonale anbefalingen, presiserer hun, og understreker at det nå er det britiske muterte viruset som dominerer i Kristiansand – et virus som er mer smittsomt og som sprer seg fortere enn normalt.

Den nye forskriften skal tre i kraft 24. april klokka 00:00, og har virkning til og med 8. mai klokka 24.00.

Ikke egne regler for vaksinerte

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik ga i møtet en kort redegjørelse av siste tids utvikling i smittesituasjonen.

Forrige uke ble 71 personer smittet, mens det så langt denne uka er smittet 76 personer.

– Det er stigning i disse tallene, slo han fast, og la til at folk smittes hjemme og innendørs, av familie og venner.

– Det er slik smitteoverføringen foregår, og så er det noen få unntak til det. Av 76 smittede denne uka har 11 personer ukjent smittevei, og fire som vi jobber med å finne smitteveien til.

Han la til at det dreier seg om det britisk muterte viruset, som har utspring i et fremmedspråklig miljø, og at det foregår omfattende testing. Beredskapssjef Sigurd Paulsen forklarte at kommunen jobber mye med disse miljøene etter utbruddet i blokka på Hellemyr.

Renate Hægeland spurte i møtet om grensa på maks fem besøkende også må gjelde for personer som er vaksinert. Vik forklarte at kommunen følger nasjonale føringer, og at det foreløpig ikke er innført lettelser for vaksinerte personer. Det gjelder heller ikke for personer med to doser.

– Så vi avventer hva nasjonale myndigheter legger seg på når gjelder fordeler til det å være vaksinert før vi går inn på det som lokalt tiltak, sa Vik.