Kommunedirektør Camilla Dunsæd (t.v) og kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk F. Vik, ved en tidligere anledning under pandemien. Kommunedirektør Camilla Dunsæd (t.v) og kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk F. Vik, ved en tidligere anledning under pandemien. Foto: Kjartan Bjelland

Slik blir lettelsene i Kristiansand

Fra mandag neste uke vil utestedene kunne servere alkohol frem til klokken 22.

KRISTIANSAND: Det ble klart etter at administrasjonen tirsdag kveld sendte sin innstilling på hvilke lettelser som foreslås i Kristiansand. Dette skal behandles og besluttes i formannskapet onsdag formiddag.

(Se alle tiltakene som skal gjelde fra neste uke nederst i saken.)

– Vi har en bedring i smittesituasjonen, men er ikke helt der vi skal være ennå. Vi må ta dette trinnvis, og kan ikke være med på den nasjonale gjenåpningsplanen helt ennå, sier kommunedirektør i Kristiansand Camilla Dunsæd til Fædrelandsvennen tirsdag kveld.

Tirsdag kveld, var hun akkurat ferdig i møte med blant andre Folkehelseinstituttet (FHI), kommuneoverlegen, beredskapssjefen og oppvekstdirektøren for å bli enige om innstillingen til en ny forskrift som skal gjelde i Kristiansand fra mandag 14. juni.

Den nåværende gjelder til og med søndag denne uken.

Den nye forskriften vil gjelde i en uke fremover fra midnatt søndag.

– Vi blir nødt til å gjøre det sånn for at den kontrollen vi har gjenvunnet nå, skal vare over tid, legger Dunsæd til.

Innstillingen fra administrasjonen blir sendt til formannskapet tirsdag kveld, og skal diskuteres og vedtas under selve formannskapsmøtet onsdag formiddag.

Slik så det ut på Torvet i Kristiansand sist lørdag. Trolig vil flere bord fylles opp når det fra neste uke av igjen mest sannsynlig blir lov å servere alkohol til maten. Foto: Jarle R. Martinsen

Treningssentre fortsatt stengt

Etter det første møtet administrasjonen i Kristiansand kommune hadde tirsdag, lå det an til at treningssentrene ville få lov til å åpne igjen som en del av de nye lokale forskriftene.

Men like før klokken 23 kom kontrabeskjeden fra kommunen.

– Etter møtet gjorde FHI seg opp en ny mening, som innebærer litt strengere tiltak enn vi hadde tenkt som vil vare en uke. Grunnen til det var at de mente at det fremdeles var en del smitte igjen i byen, sier beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

– Derfor vil fortsatt anbefalingen om stenging av treningssentre, lekeland og svømmehaller blant annet fremdeles gjelde, legger han til.

NB! I den første versjonen av denne saken stod det at treningssentre kan åpne igjen til uka. Det var den første beskjeden som kommuneledelsen ga tirsdag kveld. Dette er er senere endret, og treningssentrene kan ikke åpne mandag.

Skjenking til klokka 22

I de nye lettelsene som foreslås, vil det fra mandag av være mulig å få servert alkohol frem til klokken 22 på restauranter og utesteder.

Det vil heller ikke være forbud mot arrangementer i kommunen, og det vil bli tillatt med ti gjester i hjemmet mot fem i dag.

I den nåværende forskriften er det påbud om hjemmekontor. Dette vil endres fra påbud til anbefaling fra og med neste mandag.

Både mandag og tirsdag ble det meldt om 12 nye smittetilfeller i Kristiansand, og de siste fire dagene i forrige uke var tallene 13, 18, 7 og 11.

Fædrelandsvennen vet at det ikke skal ha vært vanskelig for administrasjonen, sammen med FHI og kommuneoverlege, å gå inn for lettelser nå.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik, som henviser til kommunedirektøren for kommentarer om innstillingen.

Kristiansand kommune satte testrekorder i mai, etter utbruddene som kom i forbindelse med blant annet ansamlinger med russ og ungdom langhelgen før 17. mai. Foto: Tor Erik Schrøder

Tiltak siden 29. mai

Kristiansand fikk ikke være med på trinn to av den nasjonale gjenåpningsplanen som startet torsdag 27. mai, etter flere utbrudd i etterkant av 17. mai.

Smitte blant russen og et utbrudd i en muslimsk menighet førte i slutten av mai til svært høye smittetall. På det meste ble 85 personer registrert smittet i løpet av et døgn 21. mai.

Dette førte til de strenge innstrammingene som nå har vært gjeldende siden 29. mai.

Her er de nye lokale tiltakene for Kristiansand

Tiltak som ikke videreføres:

– Stenging av følgende virksomheter:

  • Fornøyelsesparker, bowling, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  • Museer
  • Kino, teater o.l.
  • Andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter.

– Forbud mot arrangement

– Skjenkestopp

– Begrensninger for universiteter, høyskoler m.m.

Innføres:

– Antallsbegrensning på arrangement:

  • 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst med unntak for barn i samme kohort i barnehage eller barneskole som kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • 10 personer på innendørs arrangement, 100 personer dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
  • 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune
  • 200 personer på utendørsarrangement, likevel 200*3 der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Skjenking til kl. 22, uten krav til matservering.

Videreføres (med noen endringer):

– Stenging av virksomheter

  • Treningssentre
  • Svømmehaller

– Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år

– Pålegg om gjesteregistreringsordning på alle skjenke- og serveringssteder, men det skal være frivillig for gjestene å registrere seg

– Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

– Plikt til å bruke munnbind

– Antallsbegrensningen i private hjem økes fra 5 til 10.

– 7 dagers ventekarantene

– Påbud om hjemmekontor endres til anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet.