Busstoppene ved Døle bru tas ut av drift fra og med torsdag 17. september. – Påstigning vil nå skje 400 meter lenger sør, retning Mandal ved Suvatne, opplyser assisterende prosjektleder Anders Aadalen i Hæhre Entreprenør og rådgiver vei Eline Rosenlind Falch i Nye Veier. Busstoppene ved Døle bru tas ut av drift fra og med torsdag 17. september. – Påstigning vil nå skje 400 meter lenger sør, retning Mandal ved Suvatne, opplyser assisterende prosjektleder Anders Aadalen i Hæhre Entreprenør og rådgiver vei Eline Rosenlind Falch i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Ny E 39: Flytter pendlerparkering og busstopp