Var forsvarer for drapsdømt kvinne – fratatt advokatbevillingen

foto