• PLANLEGGING: Mandalsordfører Tore Askildsen med kartet over kommunen der det etter hvert skal tegnes inn hvor den nye E 39 skal gå.

- Dette er halvveis

Mandal-ordfører Tore Askildsen er glad for firefelt fra Kristiansand til Vigeland, men mener det blir veldig halvveis.