• ROLIG: I dag er det lite flyaktivitet på Lista flyplass, med overveiende hobbyflygning. FOTO: Torbjørn Witzøe

- Tanken er god, men ikke realistisk

På Lista er Tore Albrektsen flyplassjef på si. Han mener det er "langt fra realistisk" å gjenåpne rullebanen for rutetrafikk.