• Det nye rensebassenget på Gaupemyr fanger opp det forurensede vannet før det kommer ut i Kaldvellfjorden. Til venstre i bildet går Stordalsbekken, som renner ut i fjorden. Sulfidsteindeponiet hvor forurensingen kommer fra ligger på andre siden av fjellet til venstre i bildet. FOTO: Erlend Olsbu

Har klart å stoppe forurensingen

Fem år etter byggingen av E 18 har Statens vegvesen klart å hindre forurenset vann fra å renne ut i Kaldvellfjorden.