• MÅ HJELPE: Pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Gotteberg, må hjelpe pasienter som har fått komplikasjoner etter tarmoperasjoner. Her er hun til venstre i bildet. Til høyre: PasientombudGunhild Solberg i Vest-Agder. FOTO: Jon Anders Skau

Blir kontaktet av fortvilte operasjonsofre

Flere pasienter har kontaktet pasientombudet i Aust-Agder etter tarmoperasjoner i Arendal. Ifølge pasientombudet har flere søkt om pasientskadeerstatning etter varige mén og redusert livskvalitet.