• Aldersinstitusjonen Sjømannshjemmet er berget i denne omgang. Men neste år skal stedet opp som sak. FOTO: Jostein Blokhus

Vedtok å gjenåpne omstridt vei

Det ble flertall for "myk pakke Møglestu" i Lillesands bystyre under budsjettdebatten. Noe som innebærer at byens mest omstridte vei igjen åpnes for gjennomgangstrafikk.