• DEKKET BORD: - Jeg har kommet til dekket bord her, og er veldig ydmyk for det. Men det går ikke av seg selv heller, sier Anne Fraser Brøvig. FOTO: Sondre Steen Holvik

Hansen & co greier seg på egen hånd

Tre ganger har Anne Fraser Brøvig fått forespørsler om å innlemme butikken sin i en kjede. Hun har aldri latt seg friste.