Arbeidsledigheten i Vest-Agder går ned

Registrerer en nedgang på 11 prosent for menn sammenlignet med fjoråret.