Flytter retten ut av Mandal

Fra og med nyttår blir alle saker fra tingretten i Mandal overført til Kristiansand.