• OPPGITT: Lokalpolitiker Tor Utsogn (Frp) hevder administrasjonen i kommunen gang på gang lar være å benytte private tilbud innen rusomsorgen. FOTO: Lars Hoen

Krever omsorgsplasser straks

Tor Utsogn (Frp) reagerer sterkt på at Kristiansand kommune ikke har brukt avsatte midler til å gi to ungdommer omsorgsplass på Evangeliesenteret.