• KOSAR SEG: Håvard Viki (80) kosar seg med arbeidet sitt. Når vér og føre tillet det, nyttar han gjerne gardsplassen som verkstad. FOTO: Johs. Bjørkeli

Denne 80-åringen gjev seg aldri

Det er så moro å røe med folk og reparere maskinene deira, at Håvard Viki i Valle ikkje legg ned verksemda si før alderen hentar han inn.