• PEN SKRIFT: Et sannsynlig bevis på at Oscar Wergeland gjorde mer enn å anlegge naturpark og innføre allmenn verneplikt. FOTO: Lars Hollerud

Fotograf: Oscar Wergeland

Oscar Wergeland gjorde mer enn å anlegge Ravnedalen og piske soldater til disiplin.