• Irritert: Syklist Raymond Oseland mener ulykken kunne vært unngått dersom Jernbaneverket hadde kvittet seg med de gamle togsporene. FOTO: Martine Haug Nysether

Syklist på trynet - fikk hjulet i jernbanespor

Raymond Oseland fikk sykkelhjulet ned i jernbanesporet og trynet i asfalten. Nå ber han Jernbaneverket ta affære.