Elev- og lærlingombud på heltid

Fylkeskommunen er så fornøyd med elev— og lærlingombudets virksomhet at de utvider det til å bli en full stilling.