• SEDUMTAK: Det er strid rundt sedumtaket på kulturhuset i Mandal og hvorvidt ordføreren kan love midler til taket. Her jobbes det med å få gresstaket på plass for et par uker siden. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vil ha sjekket ordføreren tak-lovnad

Fire Frp-ere i bystyret i Mandal vil ha sjekket om ordføreren har lov til å bevilge penger til sedumtaket på kulturhuset.