Bedrer strømforsyningen i Sør-Norge

Statnett har fått konsesjon til oppgradering og ombygging av kraftledningen mellom Kristiansand transformatorstasjon og Bamble.