• KUN FOR NOEN: Bare fastboende i Sirdal og Valle har anledning til å sjøsette båter i Rosskreppfjorden. Bildet er fra september 2010. FOTO: Hans E. H. Jacobsen, Stavanger Aftenblad

Hevder Statskog driver med diskriminering

Kun valldøler og sirdøler har full tilgang til fiske i Rosskreppfjorden. Hytteeiere kaller fortrinnsretten diskriminering og stiller spørsmål ved lovligheten.