Regjeringen vurderer skatt på kontantstøtte

Regjeringen kan ikke nekte kommuner å iverksette lokale kontantstøtteordninger. Nå vurderes det å skattlegge dem som tar imot støtten.