• FRITT VALG: Investor Kurt Mosvold mener kvinner som vil jobbe mindre for å være hjemme med barna, må bli møtt med større respekt enn i dag. Derfor har han også gitt økonomisk støtte til nettverket Tid for barn. FOTO: Tore André Baardsen

Støtter kvinner som vil være hjemme

Investor Kurt Mosvold mener det ikke er noe problem hvis kvinner i landsdelen prioriterer å være hjemme med barna framfor jobb. Node-leder Anne-Grete Ellingsen er ikke enig.