• STOKKENS ØSTSIDE: Ingen steder ligger det flere båter enn på Stokken, det er så vidt Skjærgårdtjenesten kommer til. Fem store dunker trilles om bord av ferievikarene Henrik Markussen (t.v.) og Anders Axelsen. FOTO: Vegard Damsgaard

Søppelsuksess til sjøs

Etter at søppelstativene ble fjernet fra Kristiansands-skjærgården har båtfolket vent seg til å kjøre eget avfall til land – eller til søppelmottaket her på Stokken.