• UTSATT FOR SOSIAL DUMPING: Disse to polakkene arbeidet ved et bryggeanlegg i Gamle Hellesund da Arbeidstilsynet kom på besøk. De er hyret inn av et uregistrert Oslo-firma og vet ikke hva de får for jobben eller hvor lenge de skal jobbe. FOTO: Arbeidstilsynet

Avslørt under razzia i skjærgården

Med hjelp av Kystvaktens raske småbåter, har Arbeidstilsynet, politi og skattevesen for første gang kontrollert privat bygging i skjærgården. Etter mange lovbrudd, varsles nå ny aksjon.