Uværet har stengt Hunnedalsveien

Storm og uvær i fjellet gjorde det uforsvarlig for entreprenøren å holde veien åpen.