• Rådhuset i Lillesand FOTO: Hans Jacob Brekke

Ber fylkesmannen sjekke lovligheten av vedtak

Bystyreflertallet i Lillesand avviste kontrollutvalgets forespørsel om midler til granskning av ordføreren og kommuneansatte.