• Museumsdirektør Anna Stella Karlsdottir har arbeidet ved Setesdalsmuseet i 25 år. Langeidsverdet som konservator Vegard Vike fra Kulturhistorisk Museum har brukt 400 timer på å restaurere er høydepunktet. I sommer blir sverdet fra Langeid å se på muséet på Rysstad. Det kan forandre Setesdals historie. FOTO: Johs. Bjørkeli

Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal

Funnet som arkeologene gjorde da de undersøkte den nye veitrasséen på Langeid i 2011 var som hentet ut fra en Indiana Jones-film: Enestående og oppsiktsvekkende. Det gjør at historien om Setesdal må skrives om igjen. I sommer kan publikum beundre sverdet på Setesdalsmuséet på Rysstad i Valle.