Overlege Kirsten Djupesland, psykologspesialist Gunnar Åsen og psykologspesialist Werner Nebelung er enige om målet, men ikke helt enige om veien dit. De har ulik måte å utrede ADHD på. Overlege Kirsten Djupesland, psykologspesialist Gunnar Åsen og psykologspesialist Werner Nebelung er enige om målet, men ikke helt enige om veien dit. De har ulik måte å utrede ADHD på. Foto: Connie Bentzrud

Fagfolk uenige om ADHD