• Det er allerede havn i Kongsgård/Vige, men planen er at den skal utvides ytterligere. Om 15 år kan konteinerhavna flyttes ut av byen og til dette området. FOTO: Kjartan Bjelland

Planer om ny havn møter motstand

Miljøpartiet mener planene for ny havn i Kongsgård/Vige ikke er godt nok utredet. De vil vite hva det koster å flytte havna og hva det koster å fortsette som i dag.