• Har du ikke mulighet til å stemme på selve valgdagen, kan du faktisk avgi din stemme allerede nå. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Vet du at du kan stemme allerede nå?

Har du ikke mulighet til å stemme i løpet av forhåndstemmingen eller på selve valgdagen, kan du faktisk avgi din stemme allerede nå.