MDG-politiker mener statsadvokat må gå av etter uttalelser om rolleforståelse

foto