Foreslo lønn til seg selv på 1,9 millioner kroner for å spare penger