Snur om nedleggingstruet skole – vil utsette beslutningen