Barn varslet barne­hagen om overgrep hjemme – likevel ble det ikke slått alarm