foto
Etter lange dager på jobb kommer Steffen Ernst hjem til kjellerstudioet og lager Youtube-videoer. Foto: Aleksandra Kosalka

– Pengene ligger i YouTube