• UENIGE: Steinar Madsen (t.v.) og Åge Nærdal (t.h.). I midten står ordstyrer Francis Lundh.

– Svineinfluensaen var ikke alvorlig

– Svineinfluensaen var ikke alvorlig nok til å bli kalt pandemi og bruke så mye ressurser på, mener overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.