• FOTO: REIDAR KOLLSTAD FOTO: Reidar Kollstad

Front-mot-front-kollisjon på Sødal

En 80 år gammel mannlig sjåfør kom over i motgående kjørebane, og kolliderte med en 42 år gammel dame som kom kjørende motsatt vei.
Se video fra ulykkesstedet her