• Mange politikere i Aust-Agder ønsker å sette opp ny bomstasjon i Lillesand. Passeringen ved denne bomstasjonen i Grimstad vil da bli 15 kroner. FOTO: Helge Corneliussen

Kristiansand vil ikke ha ny bom i Lillesand

Politikerne går imot bygging av ny bom mellom Lillesand og Kristiansand. De vil heller være med på et spleiselag.