• FOTO: Tormod Flem Vegge

Bedring i trafikken

Glatte veier førte til lange køer og noen mindre trafikkuhell i morgentimene. Nå går det langt bedre.