KRISTIANSAND KVADRATUREN— Fram til nå har alle betalt egenandel på 200 kroner for MR og ultralydundersøkelser ved Røntgensenteret i Kristiansand. Slik vil det også fortsatt være. Men fordi staten kutter i refusjonsordningen, må vi begrense antall undersøkelser tilsvarende. Resultatet er at ventelistene øker, forteller Truls Lohne, daglig leder ved Røntgensenteret i Kristiansand.Men det vil være ledig kapasitet ved Røntgensenteret, og de pasientene som kan og vil, får tilbud om å betale undersøkelsen fra egen lomme, og slipper å stå på venteliste. Egen lomme.

— Vi er ikke noe begeistret for denne omleggingen, men det er et alternativ som vi, i likhet med andre tilsvarende private institusjoner nå går ut med, sier Truls Lohne.For de pasientene som kjøper seg ut av køen, og får undersøkelsen så å si på dagen, vil en MR undersøkelse koste 1450 kroner. Ultralydundersøkelse vil koste 650 kroner.De som velger å stå på venteliste vil fortsatt slippe med en egenandel på 200 kroner. - Hva er bakgrunnen for dette?- Bildet er sammensatt. Men det er slik at vi får våre inntekter fra tre kilder: Det er egenandelen på 200 kroner fra pasienten. Så dekker Helse Sør-Øst og Nav resten, forteller Truls Lohne. Helse Sør-Øst kjøper og betaler for et visst volum tjenester, begrenset i antall undersøkelser og kostnader. I fjor utførte Røntgensenteret undersøkelser for om lag 1,7 million kroner mer enn det avtalen med Helse Sør-Øst tilsa. Ventelister.

— For inneværende år har Helse- og omsorgsdepartementet redusert Navs budsjett til radiologiske undersøkelser med 40 prosent. Resultatet av dette er at vi ikke ser oss i stand til å utføre flere undersøkelser enn det som ligger i avtalen med Helse Sør-Øst, sier Lohne.- Hva betyr det?- Det innebærer at vi må begrense antall undersøkelser til det som ligger i avtalen med Helse Sør-Øst. Det har som konsekvens at ventelistene våre kommer til å øke, sier Truls Lohne. Hvor lang ventetiden kommer til å bli, kan han ikke si for sikkert, ettersom denne omleggingen i praksis blir gjennomført nå etter påske. Men selv om Røntgensenteret må redusere antall undersøkelser av pasienter som slipper med egenandel på 200 kroner, har man likevel kapasitet til å behandle et større antall. Det er dette som gjør at man nå åpner for at de som kan og som vil, får undersøkelse så å si på dagen - mot å betale hele regningen fra egen lomme.Tekst: Olaf Lorentsenolaf.lorentsen@fvn.no - 38 11 32 13