Bot for ulovlig bruk av Bandidos-lokaler

En av eierne av Bandidos-lokalene på Mosby er ilagt en bot på 40.000 kroner for brudd på plan— og bygningsloven.