Får kjøre uten kjettinger

Kjettingpåbudet for trailere mellom Grimstad og Lyngdal ble opphevet søndag.