Telefontrøbbel hos politiet

Flere av Ventelos fasttelefonkunder var uten telefon på grunn av strømbrudd.