Kredittilsynets sjef er bekymret

Kredittilsynets sjef er dypt bekymret for at vi låner til over pipa.