Forsikringsutbetalinger i været

Forsikringsselskapenes utbetaling av skadeerstatning økte i fjor med 12,4 prosent.