Mange bryter røykeloven

Det var 57 brudd på røykeloven i 2006, ifølge Arbeidstilsynet. Hver tredje kontroll i fjor endte med reaksjoner.